Domenii de activitate

img
Consultanță juridică , consultanță în afaceri și strategii personalizate fie că vă aflați într-o fază incipientă a afacerii dumneavoastră, fie că aveți nevoie de consultanță pe parcursul derulării acesteia.
Cabinetul meu are o experiență vastă și complexă în domeniul dreptului comercial și al societăților comerciale sub toate aspectele privind funcționarea unei Companii fiind în permanență la curent cu toate modificările legislative și cu practică asociată acestora.

Consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor civil-comerciale

1. Înființări de societăți comerciale/asociații non profit
2. Contracte comerciale, contracte speciale,
3. Redactare contracte /înscrisuri necesare înființării, acte constitutive, acte adiționale, contracte de cesiune, contracte de comodat, decizii ale asociatului unic, hotărâri ale adunării generale a asociaților sau acționarilor, precum și orice alte acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societăți
4. Cesiune de părți sociale
5. Majorări, reduceri de capital social , divizare, fuziune
6. Radiere societăți de la ORC
7. Obținere certificate constatatoare sau alte informații de la ORC
8. Recuperări debite
9. Asistență și reprezentare juridică în diverse litigii comerciale
Având că obiect : recuperare creanțe, retragere , excludere asociat din cadrul societății , anulare hotărâri AGA etc

Contactează-mă pentru a găsi împreună cea mai bună strategie juridică pentru siguranța derulării afacerii tale, indiferent dacă este vorba despre un litigiu sau o chestiune nelitigioasă.

Orice problemă are o soluție. Dorești să colaborăm?

© Copyright 2022-2023 | All Rights Reserved.