Domenii de activitate

img

Este rar întâlnit ca pe parcurul timpului cineva să nu aibă nevoie de consultanță juridică. Aș spune aproape inevitabil. Există nenumărate situații în care o persoană fizică sau o persoană juridică va avea nevoie de consultanță juridică în domeniul dreptului civil. Și atunci este bine să apelezi din timp la un profesionst. Cum spuneam prevenția este mult mai bună decât repararea unei situații deja create.
Cabinet avocat Hanna Berger va stă la dispoziție pentru sfaturi profesionale de înalta calitate, strategii și construcții juridice care va pot schimă viața sau afacerea în bine.
Cu profesionalism și seriozitate asigur asistență/reprezentare în litigii civile de orice natură incluzând cu titlu exemplificativ:

LITIGII CIVILE:

 • anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor;
 • partaj judiciar (ieșire din indiviziune);
 • exproprieri;
 • evacuări;
 • tranzacții și redactare contracte de orice fel;
 • asistență și reprezentare în fața notarului public;
 • medieri;
 • ordonanțe președințiale ETC.

 • Recuperări prejudicii și creanțe

 • acțiune în răspundere civilă delictuală;
 • somații de plată;
 • ordonante de plată;
 • acțiuni în pretenții

 • Dreptul de proprietate

 • acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară
 • întăbulare drept de proprietate, înscriere / radiere ipoteci în cartea funciara
 • acțiuni în granițuire
 • acțiuni în constatare, acțiuni posesorii
 • acțiuni confesorii /negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitație, uzufruct, acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 • acțiuni în evacuare
 • partaj bunuri comune, ieșire din indiviziune

 • Fapte, acte juridice și contracte civile

 • negociere, redactare contracte, rezoluțiunea și rezilierea contractelor
 • acțiuni privind anularea actelor juridice
 • recuperare creanțe
 • acțiuni în răspundere civilă delictuală și contractuală
 • acțiuni în pretenții
 • executări silite, contestații la executare
 • Contactează-mă pentru a găsi împreună cea mai bună strategie juridică pentru siguranța derulării afacerii tale, indiferent dacă este vorba despre un litigiu sau o chestiune nelitigioasă.

  Orice problemă are o soluție. Dorești să colaborăm?

  © Copyright 2022-2023 | All Rights Reserved.