Domenii de activitate

img

Cabinetul meu oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică) în ceea ce privește derularea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, ale persoanelor numite în funcţii publice sau mandatate.

De asemenea, ofer servicii juridice în domeniul dreptului/contenciosului administrativ care are în vedere apărarea drepturilor și intereselor persoanelor fizice și juridice care se consideră vătămate într-un drept al acestora ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, precum și asigurarea în bune condiții a dreptului de a se adresa instanței de contencios administrativ cu solicitarea de a se anula actul, de a i se recunoaște dreptul pretins și repararea pagubelor ce le-au fost provocate.

Contactează-mă pentru a găsi împreună cea mai bună strategie juridică pentru siguranța derulării afacerii tale, indiferent dacă este vorba despre un litigiu sau o chestiune nelitigioasă.

Orice problemă are o soluție. Dorești să colaborăm?

© Copyright 2022-2023 | All Rights Reserved.