Domenii de activitate

img
Este utopic să credem că în decursul timpului cineva să nu fi primit măcar o amendă !!!

Răspunderea contravențională se naște în momentul în care o persona juridică sau o persoană fizică săvârșește o fapta contravențională, indiferent de formă : prin acțiune sau inacțiune. Faptele contravenționale sunt denumite pe scurt contravenții. Acestea sunt constatate și sancționate prin procese verbale emise de organele abilitate.

Simpla contestare a procesului-verbal de contravenție prin introducerea unei acțiuni în instanța sau simpla susținere a persoanei că procesul-verbal contestat nu corespunde realității sau este netemeinic, nu conduce la admiterea unei astfel de acțiuni atâta timp cât nu este administrat un probatoriu în acest sens. Valoarea juridică și forța probantă a actului administrativ contestat este relativă însă răsturnarea prezumției de adevăr cade în sarcina contravenientului.

Activitățile în care am experiență în acest domeniu:

  • redacatare și susținere plângere contravențională
  • asistență juridică în procese contravenționale
  • reprezentare juridică în procese contravenționale
  • orice alte activități din domeniul contravențiilor
  • Contactează-mă pentru a găsi împreună cea mai bună strategie juridică pentru siguranța derulării afacerii tale, indiferent dacă este vorba despre un litigiu sau o chestiune nelitigioasă.

    Orice problemă are o soluție. Dorești să colaborăm?

    © Copyright 2022-2023 | All Rights Reserved.